Voorwaarden en bepalingen

Basisvoorschriften voor online natuurwinkels:

Algemene bepalingen

1.1. De Base of Natural Health webwinkel wordt geëxploiteerd door Base of Natural Health gevestigd te Zaandam, Nederland.

1.2. Het Reglement geeft de regels voor het doen van aankopen en het gebruik van de Base of Natural Health webwinkel.

1.3. In het Reglement wordt verstaan onder:

          a) Online winkel - een door Base of Natural Health geëxploiteerde winkel,              op de website https://www.baseofnaturalhealth.com

          b) Klant - een natuurlijk persoon, rechtspersoon of organisatorische                        eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, die aankopen doet via de webwinkel            van Base of Natural Health,

          c) Goederen - producten beschikbaar in het aanbod van de Base of                        Natural Health online winkel.

1.4. De Base of Natural Health online winkel verkoopt gezonde voedingsproducten, cosmetica of andere producten voor uitwendig gebruik, evenals artikelen voor water- en bodembehandeling, enz. via het internet.

1.5. Dit Reglement bevat de regels voor het doen van aankopen in de Base of Natural Health online winkel.

1.6. De Base of Natural Health webwinkel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Reglement.

1.7. Door producten te bestellen in de Base of Natural Health webwinkel aanvaardt de Klant dit Reglement.

Bestellingen

2.1. Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website van de online winkel of telefonisch.

2.2. Bij het plaatsen van een bestelling selecteert de Klant producten uit het aanbod van de webwinkel en verstrekt de noodzakelijke gegevens voor het uitvoeren van de bestelling, zoals naam en achternaam, afleveradres, telefoonnummer en e-mailadres.

2.3. De standaard levertijd voor producten is maximaal 48 uur vanaf het moment van bestelling. Producten op speciale bestelling kunnen binnen twee weken worden geleverd. De levertijd in het buitenland varieert, dus neem contact op met de klantenservice via chat of e-mail voor meer informatie.

2.4. The Base of Natural Health online winkel behoudt zich het recht voor om te weigeren een bestelling uit te voeren als de producten niet beschikbaar zijn of in andere omstandigheden die een dergelijke beslissing rechtvaardigen.

2.5. In het geval van het plaatsen van een bestelling zonder in te loggen, is de Klant verplicht om zijn persoonlijke gegevens en afleveradres op te geven.

2.6. Bij het plaatsen van een bestelling door een derde is de Klant verplicht de gegevens van die persoon en het afleveradres te verstrekken.

2.7. De Base of Natural Health webwinkel behoudt zich het recht voor om een bestelling niet uit te voeren indien het onmogelijk is om contact op te nemen met de Klant om de bestelling te bevestigen.

2.8. Bestellingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week geplaatst worden.

3. Betalingen

3.1. De Base of Natural Health webwinkel biedt de volgende betaalmethoden: bankoverschrijving of elektronische betaling.

3.2. De productprijs op de website van de winkel is een brutoprijs, inclusief btw. 3.3. Als u kiest voor een bankoverschrijving als betaalmethode, wordt de bestelling uitgevoerd na ontvangst van de betaling op de rekening van de winkel.


Levering


4.1. De webwinkel Base of Natural Health stelt alles in het werk om de bestelde producten zo snel mogelijk te leveren.

4.2. Levering van bestellingen wordt uitgevoerd door lokale koeriersbedrijven.

4.3. De verzendkosten bedragen 4,99 EUR. Gratis levering is mogelijk voor bestellingen van meer dan 50 EUR (in Nederland). De kosten van internationale zendingen worden individueel bepaald. Neem in dat geval contact op met de klantenservice via chat of e-mail.

4.4. De klant is verplicht om de staat van de zending bij ontvangst te controleren en eventuele schade of afwijkingen met de bestelling binnen 3 dagen na ontvangst van de zending te melden.

4.5. De Base of Natural Health online winkel is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering die het gevolg zijn van redenen buiten haar controle, zoals onjuiste gegevens verstrekt door de klant, transportstoringen of uitzonderlijke situaties.

Klachten

5.1. De klant kan een klacht indienen in geval van het ontvangen van defecte goederen of goederen die niet voldoen aan de bestelling.

5.2. De klacht moet binnen 14 dagen na ontvangst van de zending schriftelijk worden gemeld aan het e-mailadres van de winkel: kontakt@baseofnaturalhealth.com.

5.3. De Base of Natural Health online winkel verplicht zich de klacht binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen.

5.4. In het geval van een positieve oplossing van de klacht, zal de klant goederen ontvangen die voldoen aan de bestelling of zal de aankoopkosten en verzendkosten worden terugbetaald.

Terugtrekking uit het contract

6.1. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de goederen de overeenkomst met de Base of Natural Health online winkel te herroepen.

6.2. Herroeping van het contract vereist een schriftelijke kennisgeving aan het e-mailadres van de winkel: info@baseofnaturalhealth.com.

6.3. De goederen moeten worden teruggestuurd in ongewijzigde staat, in de originele verpakking, zonder schade, samen met de aankoopfactuur.

6.4. De klant draagt de kosten voor het terugsturen van de goederen.

6.5. De Base of Natural Health online winkel verbindt zich ertoe het door de klant betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen terug te betalen.

Bescherming van persoonsgegevens

7.1. De beheerder van persoonsgegevens van klanten van de Base of Natural Health webwinkel is Base of Natural Health Daniel Waldemar Kamradek met hoofdkantoor in Zaandam 1506BB, Nicolaasstraat 16 B.

7.2. De persoonsgegevens van klanten worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 10 mei 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

7.3. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de bestelling uit te voeren.

7.4. De klant heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en het recht om deze te corrigeren en te verwijderen.

Slotbepalingen

8.1. De Base of Natural Health online winkel behoudt zich het recht voor om het reglement op elk moment te wijzigen, deze wijzigingen zullen echter geen invloed hebben op bestellingen die geplaatst zijn voor de datum van de wijziging van het reglement.

8.2. In geval van een geschil voortvloeiend uit de uitvoering van het contract, zullen de partijen trachten dit op te lossen door middel van onderhandelingen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechtbank.

8.3. Het reglement treedt in werking op de dag van publicatie op de website van Base of Natural Health store.